11-01-05

Oude Waarden/ nieuwe waarden

Tja iedereen die denkt dat Kerstmis en nieuwjaar het vieren is van een bejaarde vetzak die hier en daar een raam ontsiert of de straten en daken onveilig maakt met zijn hol gemompel. Laten we niet spreken over zijn rendieren. Vooral die zatlap vooraan de slee jaagt me de stuipen op het lijf. Maar dus de mensen die deze link leggen met Kerst mogen stoppen met lezen. Jullie gelukzakken.
Andere herdenken de geboorte van een half goddelijk wezen en neen het is niet Hercules. Kerst zogezegd de herdenking van de uit Maria haar schoot ontsproten demagoog die later een godsdienst uit de grond stampte. Geen discussies erover, voor sommige DE godsdienst voor anderen een ongelofelijke onverdraagzame en wreed geloof. Het is de gedachte die telt en daarom kan ik zeggen dat de basis wel ok is. Een beetje verouderd maar oorspronkelijk wel goed bedoeld. Hier volgen de oorspronkelijke regels en dan de vernieuwde versie anno 2005.
1 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

2 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

3 Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

4 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

5 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

6 Gij zult niet doodslaan.

7 Gij zult niet echtbreken.

8 Gij zult niet stelen.

9 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Exodus 20:1-17

Ok nu de domme-gast versie
Even een drastische wijziging. Een god is vrij courant in een godsdienst maar anno 2005 is er toch zo'n groot geloofspluralisme waardoor ik deze meteen uit de lijst smijt zodat niemand rotloopt te balen.

1 Gij zult geen andere goden voor de mensen hun aangezicht tonen.(vertaald geloof gerust maar val er geen andere mee lastig, tolerantie gevraagd).

2 Goden snijden kan niet mits ze geslachtsloos zijn. Griekse en oudere goden buiten beschouwing gehouden. Dus we maken hiervan heb respect voor je medemens en maak enkel figuren van mensen uit kunstoverwegingen of omdat ze echt wel knap zijn.

3 Gij zult de naam van de buren, uw vrienden, niet ijdel gebruiken, want die gasten zullen niet onschuldig houden wie hun namen ijdel gebruikt. Gij zult enkel uitzondering op deze regel vinden bij humor en aanverwanten. Nondejannogantoe

4 Gedenk de vorige dronken nacht, dat gij die heiligt met een kater; 7 nachten zult gij feesten en 's morgens wat werk doen; maar iedere nacht is de sabbat van de dronkaards, uw companen; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw maagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Behalve de cafébaas en personeel. Want na 7 nachten heeft de dronkaard zijn grens de hemel en de aarde behaalt, de zee en al wat daarin is volgekotst, en Hij rustte op de 8ste dag; daarom zegende de dronkaard de nacht en heiligde die.

5 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw nachten verlengd worden en het zakgeld moge verhoogd worden.

6 Gij zult niet doodslaan. Enkel maar serieus verwonden

7 Gij zult niet ontrouw zijn. Als er duidelijk gemaakte regels moge zijn dan heeft mens kunde en toelating om veilig rond te vrijen .

8 Gij zult niet stelen anders komt gebod 6 in actie.

9 Gij zult niet klikken als er geen grove munten overgedragen worden.

10 Gij zult begeren uws naasten huis; gij zult begeren de vrouw of man, zijn of haar dienstknecht , zijn of haar maagd, wees een rund, een ezel of iets dat van uw naaste is. Gij zult zo motivatie vindt om een beter bestaan te leiden dan uw naaste
domme-gast 11:1-05

16:18 Gepost door Toontje | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Hmmm... ja, ik hou mij toch maar bij het Egyptische geloof... Naakten kleden, dorstigen laven, hongerigen voeden... Lijkt me ietske gemakkelijker... ;o)

Gepost door: steffie | 14-01-05

Euhm je hebt op mijn blog een muziekstokje gekregen... Ga maar es zien...

Gepost door: steffie | 14-01-05

De commentaren zijn gesloten.